Close

Wales’ premier hospitality skills event launches Green Chef Challenge

A brand new competition has been launched by the Culinary Association of Wales to find the best green chef team in the United Kingdom.

The final of the Green Chef Challenge, sponsored by Compass Cymru, will be held at the Welsh International Culinary Championships (WICC) taking place on January 22-24, 2024 at the International Convention Centre Wales (ICC Wales), Newport.

Open to all UK-based chefs, the competition is for teams of two, comprising a senior chef and a commis chef under the age of 25. They will be challenged to create a three course, predominantly vegetable-based menu for six guests in three hours.

The courses include a taco style starter using pointed cabbage, chickpeas and thyme, a main course using potatoes, wild mushrooms and leek and a dessert using pears, lemon verbena and white chocolate.

The final will be held on the third day of the WICC, January 24, and finalists will be chosen from the menus they submit with their application form, which is available at https://www.culinaryassociation.wales/green-chef-challenge-2024/  The cost to enter is £30 and the closing date is January 15.

CAW president Arwyn Watkins, OBE, said: “We have decided to introduce the Green Chef Challenge competition because of the growing demand for vegetable-based meals across the UK.

“This will be an opportunity for talented young chefs across the UK to showcase their skills and creativity in developing flavour-packed dishes for a three course menu at Wales’ premier hospitality event.”

The WICC, which was previously held in North Wales, brings together craft chefs, craft butchers and front of house staff to compete in three days of competitions. The event will be open and free of charge to the public and hospitality trade.

Organised by the Culinary Association of Wales (CAW), the 2024 WICC will also be holding the National and Junior Chef of Wales, Welsh Craft Butcher of the Year finals and a wide range of WICC skills classes as well as hosting the Skills Competition Wales hospitality finals.

Climax of the WICC is a black-tie Industry Awards Dinner on the evening of Wednesday, January 24, which will showcase the best Welsh food and drink. Tickets are now on sale via office@culinaryassociation.wales for the dinner costing £1,000 for tables of 12 or £100 for individuals.

The WICC’s headline sponsors are the Welsh Government, Castell Howell, Hybu Cig Cymru / Meat Promotion Wales, ICC Wales, Cambrian Training Company, Kentaur, Churchill, MCS Technical Products, Roller Grill, Radnor Hills, Dick Knifes, Cygnet Gin, Capital Cuisine and Ecolab.

Picture caption:

Chefs competing at the Welsh International Culinary Championships last year.

Ends

WICC headline competitions:

Monday 22nd January from 12.30pm

National Chef of Wales

Three-course meal featuring a vegan starter, Welsh Lamb main course and dessert featuring Denbigh plumbs – Tickets £30 per person

Tuesday 23rd January from 4pm

Junior Chef of Wales

Two-course meal featuring a vegetarian starter and Welsh Beef main course – Tickets £20 per person

Wednesday 24th January from 4.30pm

Green Chef of Wales

Three-course meal predominantly vegetable-based – Tickets £30 per person

Skills Competition Wales – Restaurant Service

Two-course meal featuring chicken main course and dessert and glass of wine – Tickets £10 per person.

Entries for all WICC classes – https://www.culinaryassociation.wales/welsh-international-culinary-championship-2024 – close on Monday, January 15, 2024.

For more information, please contact Arwyn Watkins, Culinary Association of Wales President, on Tel: 01938 555893 or Duncan Foulkes, Public Relations Advisor, on Tel: 01686 650818.

 

Gymdeithas Coginio Cymru

Mae prif digwyddiad sgiliau lletygarwch Cymru yn lansio Her Cogydd Gwyrdd

Ar unwaith: Ionawr 3, 2024

Mae cystadleuaeth newydd wedi cael ei lansio gan Gymdeithas Coginio Cymru er mwyn darganfod y tîm cogydd gwyrdd gorau yn y Deyrnas Unedig.

Bydd rownd derfynol ar gyfer yr Her Cogydd Gwyrdd sydd wedi’i noddi gan Compass Cymru (TBC) yn cael ei chynnal yn Bencampwriaeth Coginio Ryngwladol Cymru (WICC) ac yn cymryd lle ar 22 – 24 Ionawr 2024, yn yr International Convention Centre Wales (ICC Wales), Casnewydd.

Ar agor i holl gogyddion wedi’i lleoli yn y DU, mae’r gystadleuaeth ar gyfer dau dîm, sy’n gynnwys un uwch cogydd a chogydd commis o dan 25 oed. Byddent yn cael ei herio i greu bwydlen tri chwrs, wrth ddefnyddio llysiau’n bennaf, ar gyfer chwe gwestai mewn tair awr. Mae’r cyrsiau’n gynnwys taco i gychwyn, gan ddefnyddio bresychen, ffacbys a thyme, prif gwrs gan ddefnyddio tatws, madarch gwyllt a chenhinen, a phwdin gan ddefnyddio gellyg, verbena lemwn a siocled gwyn.

Bydd y rownd derfynol yn cael ei chynnal ar y trydydd diwrnod o’r WICC, 24 Ionawr, a bydd yr unigolion yn y rownd derfynol yn cael ei ddewis o’r bwydlenni maent wedi cyflwyno yn ei ffurflen cais, sydd ar gael trwy: https://www.culinaryassociation.wales/green-chef-challenge-2024/Mae’r gost mynediad yn £30 a ‘r dyddiad cau yw 15 Ionawr.

Dywedodd Llywydd CAW, Arwyn Watkins, OBE: “Rydym wedi penderfynu cyflwyno’r gystadleuaeth Her Cogydd Gwyrdd oherwydd yr alw sy’n tyfu ar gyfer prydiau lysiau ledled y DU.

“Bydd hyn yn gyfle ar gyfer cogyddion ifanc dawnus ar draws y DU i arddangos eu sgiliau a chreadigrwydd wrth ddatblygu prydiau llawn blasau i fwydlen tri chwrs ym mhrif ddigwyddiad lletygarwch Cymru.”

Mae’r WICC, a chafod ei chynnal yn Ogledd Cymru yn y gorffennol, yn dod â chogydd crefft, Cigyddion Crefft a staff blaen tŷ at ei gilydd i gystadlu mewn cystadleuaeth tri diwrnod. Bydd y digwyddiad ar agor ac yn rhad ac am ddim i’r cyhoedd a masnach lletygarwch.

Wedi’i drefnu gan CAW, bydd WICC 2024 hefyd yn cynnal Cogydd Cenedlaethol ac Iau Cymru, Cogydd Gwyrdd y Flwyddyn ac ystod eang o ddosbarthiadau sgiliau WICC yn ogystal â chynnal rowndiau terfynol lletygarwch Cystadleuaeth Sgiliau Cymru.

Ceisiadau ar gyfer pob dosbarth WICC – https://www.culinaryassociation.wales/welsh-international -pencampwriaethau-coginio-2024 – Yn cau ddydd Llun 15 Ionawr 2024.

Bydd cyfle unigryw i rai ymwelwyr lwcus o WICC dreialu’r bwydlenni gan y gwahanol gystadleuwyr, ar sail y cyntaf i’r felin, trwy archebu tocynnau drwy office@culinaryassociation.wales

Dydd Llun 22 Ionawr o 12.30pm

Cogydd Cenedlaethol Cymru

Pryd tri chwrs gan gynnwys cwrs figan i gychwyn, prif gwrs Cig oen a phwdin sy’n gynnwys eirin Dinbych – Tocynnau £30 y pen

Dydd Mawrth 23 Ionawr o 4pm

Cogydd Iau Cymru

Pryd dau gwrs gan gynnwys pryd llysieuol i gychwyn a phrif gwrs Cig Eidion Cymru – Tocynnau £20 y pen

Dydd Mercher 24 Ionawr o 4.30pm

Cogydd Gwyrdd Cymru

Pryd tri chwrs gyda llysiau yn bennaf – Tocynnau £30 y pen

Cystadleuaeth Sgiliau Cymru – Gwasanaethau Bwytai

Pryd dau gwrs gan gynnwys prif gwrs Cig cyw iâr a phwdin a gwin – Tocynnau £10 y pen

Ceisiadau ar gyfer pob dosbarth WICC – https://www.culinaryassociation.wales/welsh-international -pencampwriaethau-coginio-2024 – Yn cau ddydd Llun 15 Ionawr 2024.

Daw’r tri diwrnod o gystadlu i ben gyda Chinio Gwobrau’r Diwydiant Tei-Du ar nos Fercher, 24 Ionawr, gan arddangos y bwyd a’r diod gorau o Gymru. Mae tocynnau bellach ar werth ar gyfer cinio drwy office@culinaryassociation.wales, gyda chost o £1,000 ar gyfer byrddau o 12 neu £100 i unigolion.

Prif noddwyr yr WICC yw Llywodraeth Cymru, Castell Howell, Hybu Cig Cymru / Meat Promotion Wales, ICC Wales, Cwmni Hyfforddiant Cambrian, Kentaur, Churchill, MCS Technical Products, Roller Grill, Radnor Hills, Cygnet Gin, Capital Cuisine, Compass Cymru ac Ecolab.

Capsiwn llun:

Cogyddion oedd yn cystadlu ym Mhencampwriaeth Goginio Ryngwladol Cymru y llynedd.

Diwedd

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch ag Arwyn Watkins, OBE, Llywydd CAW, dros y ffôn: 01938 555893 neu Duncan Foulkes, Cynghorydd Cysylltiadau Cyhoeddus, dros y ffôn: 01686 650818.